I dette kapitlet skal du lære ...

  • å sette tekster inn i en historisk og litteraturhistorisk sammenheng
  • å kunne forklare hvordan innhold og form i en tekst er knyttet til hverandre
  • lese mange ulike sjangre og peke på hva som kjennetegner dem
  • analysere tekster, reflektere rundt form og innhold og si noe om hva du oppfatter som meningen med teksten
  • å kjenne igjen og beskrive hvordan forestillinger om det norske kommer til uttrykk i tekster fra 1700-tallet til 1870-årene
  • om hva som kjennetegner den realistsike og den modernistiske tradisjonen i norsk litteratur og kjenne til tekster som er skrevet innenfor hver av disse tradisjonene
  • om ulike kunstuttrykk og om at det er nyttig å se dem i lys av hverandre
Spinner

Login