Om læringsarenaen Portfolio

Portfolio er både et produksjonsverktøy og en læringsarena der mappevurdering og aktiv elevdeltakelse står sentralt. Systemet er spesielt utviklet for læringsformål, med fokus på eleven som produsent og skapende individ.

Hopp 3

Portfolio utgjør en reell samhandlingsarena på nettet, der deltakerne inngår i et aktivt samarbeid med hverandre og med andre i samme læringssituasjon. Portfolio er fra grunnen av utviklet med fokus på selve læringsprosessen, der elever og lærere skal produsere, publisere, kommunisere og reflektere.

En rekke nettbaserte kurs og læringsressurser er tilgjengelig i Portfolio. Portfolio tilbys også som frittstående løsning, og blir i tillegg gjort tilgjengelig for alle UNIK-kunder. Fagbokforlaget har i dag programmer og undervisningsløsninger i drift ved mer enn 90 % av undervisningsinstitusjonene i Norge, på alle undervisningsnivåer, og vi tar dermed sikte på en rask spredning av Portfolio til alle skoler i landet.

Se også menyen til venstre for mer informasjon.

Login