Kjennetegn på romantisk diktning

Innhold Form
 • dyrking av den guddommelige naturen
 • følelser og fantasier
 • den geniale kunstner
 • venstre- og høyreromantikk
 • nasjonale impulser
 • mange språklige bilder, særlig besjeling
 • lyrikken sentral sjanger med både bundne
  og frie vers

(Fra s. 251 i boka)

Viktige forfattere:

 • Jean-Jacques Rousseau (Frankrike)
 • J.W. von Goethe (Tyskland)
 • Henrik Wergeland
 • Johan Sebastian Welhaven
Spinner

Login