Kjennetegn ved modernistisk diktning (1900-tallet)

Innhold Form
 • detaljer fra hverdagslivet
 • fremmedgjøring
 • religiøs lengsel
 • teknologi og natur
 • brudd med sentralperspektivet
 • indre monolog
 • veksling mellom synsvinkler
 • drama: skillet mellom sal og
  publikum brytes ned
 • episk teater

(Fra s. 322 i boka)

Viktige forfattere:

 • Franz Kafka (Østerrike-Ungarn)
 • Bertolt Brecht (Tyskland)
 • Edith Södergran (Finland)
 • Karin Boye (Sverige)
 • Rolf Jacobsen
Spinner

Login