Kjennetegn på nyrealistisk diktning

Innhold Form
 • etiske og eksistensielle spørsmål
 • mennesker i valgsituasjoner
 • arbeiderdiktning
 • skildrer klasseskille og
  industrisamfunn
 • solidaritet med de svake
 • store, realistiske fortellinger:
  livshistorier og slektskrøniker
 • viderefører naturalismens trekk
  med virkelighetsnære replikker
 • dalekt og muntlig stil

(Fra s. 312 i boka)

Viktige forfattere:

 • Ernest Hemingway (USA)
 • Sigrid Undset
 • Olav Duun
 • Johan Falkberget
 • Rudolf Nilsen
 • Oskar Braaten
 • Cora Sandel
 • Nini Roll Anker
Spinner

Login