Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Kjennetegn ved barokk litteratur

Innhold Form
 • sterk gudstro
 • lengsel etter det evige livet hos Gud,
  og bort fra det kaotiske og for-
  gjengelige i det jordiske livet 
 • unngå synd og oppnå frelse
 • kontraster
 • sterke følelser
 • utbroderinger og ornamenter
 • overdådighet og overdrivelser
 • bibelske motiver

(Fra s. 224 i boka)

Viktige forfattere:

 • John Milton (England)
 • Dorothe Engelbretsdotter (Norge)
 • Petter Dass (Norge)
Spinner

Login