Kulturdebatten i 1930-årene og sentrallyrikk før 1945

Kulturdebatten i 1930-årene

De kulturradikale De kulturkonservative
 • tidsskrift: Mot Dag
 • politisk radikale, ofte kommunister
 • kritiserte kirken og kristendommen
 • tilhengere av Freuds teorier
 • noen navn: Erling Falk, Arnulf
  Øverland, Sigurd Hoel
 • tidsskrift: Vor Verden
 • politisk konservative
 • forsvarte de kristne verdiene
 • motstandere av Freuds teorier
 • noen navn: Ronald Fangen, Fredrik
  Ramm, Ole Kristian Hallesby

(Fra s. 329 i boka)

Kjennetegn på sentrallyrikk før 1945

Innhold Form
 • allmennmenneskelige temaer
 • frihetstrang
 • kampen for et rettferdig samfunn
 • tradisjonell fast form: inndelt i
  like strofer med fast rytme og
  rimmønster
 • tradisjonelle virkemidler

(Fra s. 333 i boka)

Viktige forfattere:

 • Arnulf Øverland
 • Sigurd Hoel
 • Aksel Sandemose
 • Rolf Stenersen
 • Halldis Moren Vesaas
 • Inger Hagerup
 • Nordahl Grieg
Spinner

Login