Kjennetegn ved norrøn litteratur

Innhold Form
Ættesamfunn:
 • mannssamfunn med krigerideal
 • ære og hevn
 • skjebnetro
 • dyrking av de norrøne gudene
 • kvinnene enten gode eller onde
Sagalitteraturen:
 • autoral og referende synsvinkel
 • knapt og konsist språk
 • bare de dramatiske høydepunktene
  er med
 • underdrivelser
Kvadene (diktene):
 • alliterasjon (bokstavrim)
 • metaforbruk som kenninger (metaforer)
  og heiti (omskrivninger)

(Fra s. 193 i boka)

Viktige verk og forfattere:

 • Den eldre Edda: gude- og heltedikt, skaldekvad, islendingesagaer
 • Snorre Sturlason: Heimskringla (kongesagaene), Den yngre Edda (skalde- og gudelære)
Spinner

Login