Kjennetegn ved diktning fra renessansen

Innhold Form
 • inspirasjon fra antikken
 • mennesket og enkeltindividet i sentrum
 • svekking av pavekirken
 • kritisk tenkning
 • pengeøkonomi
 • nye kontinenter oppdages
 • realistiske framstillinger
 • nasjonalspråk erstattet latin
 • mange nye sjangre, som essay, noveller og romaner

(Fra s. 214 i boka)

Viktige forfattere:

 • Dante (Italia)
 • Boccaccio (Italia)
 • Michel de Montaigne (Frankrike)
 • Absalon Pedersson Beyer (Norge)
Spinner

Login