Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene)

Innhold Form
 • storbyliv
 • fremmedfølelse
 • dyster stemning
 • psykologi - det ubevisste sjelelivet
 • de individuelle tilfellene
 • outsideren
 • mystikk
 • eksperiment med språk og form
 • prosa: veksling og blanding
 • lyrikk: frie vers
 • drama: brudd med lovene om enhet

(Fra s. 301 i boka)

Viktige forfattere:

 • Charles Baudelaire (Frankrike)
 • Walt Whitman (USA)
 • Emily Dickinson (USA)
 • Sigbjørn Obstfelder
 • Vilhelm Krag
 • Knut Hamsun
Spinner

Login