8. Substantiv – hankjønnsord på -er, -ar og -el

Nynorsk – drilloppgaver – Substantiv

8. Hankjønnsord på -er, -ar og -el

Fyll inn rett form


kalender kalenderen kalendrar kalendrane
meister meisteren
hamar hamaren
svindel svindelen
regel regelen
sykkel sykkelen
mangel mangelen

Spinner

Login