4. Hokjønn på -ing

Nynorsk – drilloppgaver – Substantiv

4. Hokjønn på -ing

Fyll inn rett form av substantiva


Eintal
ubestemt form
Eintal
bestemt form
Fleirtal
ubestemt form
Fleirtal
bestemt form
setning
endring
forhandling
meiningsmåling
ordning
dronning

Spinner

Login