5. Substantiv – kroppsdelar – ulike kjønn

Nynorsk – drilloppgaver – Substantiv

5. Kroppsdelar – ulike kjønn

Fyll inn rett form av substantiva


Eintal
ubestemt form
Eintal
bestemt form
Fleirtal
ubestemt form
Fleirtal
bestemt form
auge
hjarte
øyre
fot
nagl

Spinner

Login