«Nordiske språk: norsk» – innføringsfilm

Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen hører vi om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk, bokmål og nynorsk.

Spørsmål

  1. Amie forteller at i Norge er det stor toleranse for å bruke dialekt. Hvorfor er det slik?
  2. Filmen viser at norske dialekter kan deles inn i fire hovedområder. Hvilke områder er det, og hva slags målmerker (kjennetegn) vises i filmen?
  3. Kan du finne typiske målmerker i scenen der de bestiller hamburger?
  4. Filmen handler også om norsk skriftspråk. Hvilke hendelser og utviklingstrekk vises på bildene mens Amie forteller?


Snöball Film

Spinner

Login