Stygt eller pent? – gjør en undersøkelse

S3_5 Stygt eller pent.jpg

Se de første fire minuttene av «Dialektriket», episode 3, fra NRK Skole.

Oppgave

  • Lag et spørsmålssett omkring holdninger til egen og andres dialekt. Velg deg tre intervjuobjekter med ulik alder eller bakgrunn. Gjør lyd- eller filmopptak av intervjuene.
  • Presenter funnene dine i et foredrag der du refererer til/ spiller av utdrag. Hvilke konklusjoner trekker du?
Spinner

Login