Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Argumenterende tekst: Fleksitid i skolen – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S1_3 Argumenterende tekst_ScanStockPhoto_image_1237640_Lasse Kristensen (1)_s.jpg

Prinsipp: Femavsnittsmetoden

 1. Innledning
 2. For det første
 3. For det andre
 4. For det tredje
 5. Avslutning/konklusjon

OPPGAVE: Alle skoler bør innføre fleksitid!


Innledning

Hele verden er lagt til rette for A4-mennesker, mennesker som liker å stå opp klokka halv sju, gå på skolen og avslutte klokka tre!

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Alle er ikke like,…
 • Hvem har bestemt at det skal være sånn?
 • Kan noen få til å forandre på dette tyranniet?

For det første

Mange av de jeg kjenner har en helt annen døgnrytme.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Ok! Noen synes faktisk det er greit å … fordi de …
 • Jeg, og mange andre, vil helst sove til … Til gjengjeld synes jeg det er helt greit å jobbe til …
 • Det å tvinge folk inn i en døgnrytme som ikke passer kan føre til …
 • Den faste skoletiden favoriserer de som …

For det andre

Når alle elevene kommer og går til samme tid, blir det lite lærertid på hver enkelt.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Hvis de våkne og opplagte elevene kommer først, blir starten på skoledagen for lærer og elev …
 • Læreren får mer tid til hver enkelt når …
 • Hvis de som er trøtte kan få lov til å sove litt til, blir de …
 • Morgentrøtte elever får lite ut av de første timene fordi …
 • Når det er færre elever mot slutten av dagen, kan de som trenger det få mer tid med læreren, og da …

For det tredje

Fleksitid vil ikke bare hjelpe den enkelte, hele samfunnet kan faktisk tjene på det.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Dersom skoleelever og folk i jobb får fleksitid, vil rushtrafikken …
 • Når trafikken blir mer fordelt vil antallet trafikkulykker …
 • Når skoletid og arbeidstid fordeles mer utover dagen, vil lokaler og ressurser kunne utnyttes bedre fordi …

Avslutning

Fleksitid er framtida!

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Skoleelever vil bli mer motiverte og fungere bedre når …
 • Eksamensresultatene for den enkelte elev vil bli bedre når …
 • Skolene vil oppnå bedre resultater når …
 • Samfunnet vil fungere mer effektivt når …
 • Mange vil få et bedre liv hvis …
Spinner

Login