Kildeliste – eksempeltekst

Kilder:

Anonym (11.05.2005): «Fuglane. En modernistisk roman?», http://www.daria.no/skole/?tekst=5273. Lastet ned 20.02.2007.

Hardersen, Trygve (2004): «Fuglane av Tarjei Vesaas», http://www.skolesiden.no/?tekst=715. Lastet ned 12.02.2004.

Berggren, Arne (1997): Fisken, Aschehoug.

Rottem, Øystein (1993): Litteraturhistorie VK1 og VK2, Cappelen.

Uri, Helene (2005): «Ein simpel, silly draum», Aftenposten27.08.2005(Fra boka s. 63)

Spinner

Login