Blog

Product news and other information from the developers of Portfolio.
Showing 141 - 141 of 141
 • Oppdatering av systemet 12.11.10

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46

  En rekke grunnleggende forbedringer er blitt gjennomført i systemet ved denne oppdateringen.
  På brukernivå kan følgende nevnes:

  • Aktivt kurs blir satt også ved valg i resultatoversikten.
  • Ikoner for markering av ulike oppgavetyper i nettressursen DrillPro (for hhv. tekstreproduksjonsøvelser, spørsmål-/svarøvelser og utfyllingsøvelser).
  • Avspillingskontroll med tre knapper kan også vises uten tittel.
  • Cookie-kapasiteten er øket, til bruk for nettsteder med uvanlig store krav til bruk av cookies.
  • Originalobjekt slettes automatisk ved bruk av den nye videotranscoderen.
  • Også videoformatene matroska og webm html blir nå detektert automatisk.
  • Språkvalget urdu er tilgjengelig til bruk i tittel, ingress og innholdsfelt.
  • Feil ved rettighetstildeling til System: everyone er rettet.
  • Utskrift av liste med alle objektidentifikatorer (uuid-er) i en mappe er mulig.
  • Kommentarer viser nå brukerens institusjonstilhørighet.
  • Muligheter for friteksttagging av objekter i fanen Avansert.
  • Institusjonsblogg som viser alle blogger som er publisert innenfor en gitt institusjon.
  • Direkte tilgang til bloggfunksjonalitet i personlig panel.
  • Mulighet for å forhåndsdefinere rettigheter i f.eks. lenker i dokumenter.
  • Layoutmessig korrigering av wysiwyg-editoren i Internet Explorer < 9.
  • Muligheter for direkte visning av tidslogg fra valget "Mine studenter".
  • En rekke forbedringer i nettstedet for innplasseringstester (CEFR).
  You must be logged in to read or post comments
Showing 141-141 of 141
First Previous

Login