Portfolio


Portfolio er både et produksjonsverktøy og en læringsarena der mappevurdering og aktiv elevdeltakelse står sentralt. Systemet er spesielt utviklet for læringsformål, med fokus på eleven som produsent og skapende individ.


Portfolio er utviklet for å imøtekomme behovene som følger av nye lærings- og samarbeidsformer i skoleverket og næringslivet, med utgangspunkt i de siste tekniske og pedagogiske nyvinningene på nettet.

Som navnet sier, er Portfolio primært utviklet som et verktøy for mappevurderingpedagogikk. Nedenfor finner du henvisninger til nyttige og grundige artikler om temaet.

Portfolio kan allerede fra første dag leveres med et omfattende faglig innhold.

I Portfolio har den enkelte deltaker kontroll over sine egne objekter, og bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til hva.

Begrepet "blogg" er en forenkling, eller forvanskning om man vil, av ordet "weblog". Her finner du en liten innføring i begrepet "blogging".

Å skrive for læreren kan være nyttig, men det ligger mer motivasjon i å skrive for et større publikum. Fordi Portfolio tilrettelegges for utstrakt bruk av "blogg-sjangeren", økes motivasjonen ytterligere fordi flere kan gi tilbakemeldinger til forfatteren.

Standarder, tekniske plattformer, teknologiske valg osv. er ikke interessant for alle. Vi har derfor samlet slik informasjon i dette dokumentet, som er myntet på dem som har behov for tekniske opplysninger. Ytterligere detaljer kan fås ved henvendelse til Fagbokforlaget.

Fagbokforlagets nettressurser på Portfolio-plattformen

Login