Blog

Product news and other information from the developers of Portfolio.
Showing 136 - 140 of 140
 • Details on today's software update

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46
  • File manager and folders sort according to rules of user interface language.
  • Folders in file manager is now ordered before objects.
  • Fixed several workflow bugs in the PlacementTest algorithm.
  • Institution membership in comments now refers to commenter's membership, not the logged in user.
  • Export/import content scripts now produce proper XML again.

  2012-12-13 18:10: Update 2360 now applied successfully!

  You must be logged in to read or post comments
 • Software update details

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46

  The update today (r2352) brings with it the following improvements and fixes:

  • Several lists now sort according to grammar rules in the user interface language.
  • Users can now delete all of their results on a course (feature must be administratively enabled on the course).
  • Improved WebM video detection.
  • New feature for web designers: Configuration sets
  • Site configuration can now be copied to another site.
  • FlashSetting objects now show error if player identifier doesn't exist.
  • List of institutions associated with a user now has a more discreet display in comments.
  • PIN code registrations allow definition of secondary supervisors.
  • Request handler 'get_icon' has a cleaner API.
  • PlacementTest workflow allows level 0 (fail) and level -1 (N/A).
  • Fixed confusing label in file manager (Include subfolders checkbox).
  You must be logged in to read or post comments
 • Unexpected downtime / instability

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46

  There was an unexpected downtime on one of our servers which caused Portfolio to be unavailable from approx. 4:00 CET today.

  We are working on getting the servers up and running again.

  Update 2010-11-20 12:00 CET: The servers should now be up and running again. We have identified the source of the problem, and are changing some pieces of code to avoid the problem in the future.

  You must be logged in to read or post comments
 • Software update completed!

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46
  The update from version 2203 to 2302 has been completed. Servers have been updated with latest software versions and everything should be up and running. Please notify us if something is not working as intended.
  oppdatering
  You must be logged in to read or post comments
 • Oppdatering av systemet 12.11.10

  Posted by: Fagbokforlaget admin 29. May 2018 15:46

  En rekke grunnleggende forbedringer er blitt gjennomført i systemet ved denne oppdateringen.
  På brukernivå kan følgende nevnes:

  • Aktivt kurs blir satt også ved valg i resultatoversikten.
  • Ikoner for markering av ulike oppgavetyper i nettressursen DrillPro (for hhv. tekstreproduksjonsøvelser, spørsmål-/svarøvelser og utfyllingsøvelser).
  • Avspillingskontroll med tre knapper kan også vises uten tittel.
  • Cookie-kapasiteten er øket, til bruk for nettsteder med uvanlig store krav til bruk av cookies.
  • Originalobjekt slettes automatisk ved bruk av den nye videotranscoderen.
  • Også videoformatene matroska og webm html blir nå detektert automatisk.
  • Språkvalget urdu er tilgjengelig til bruk i tittel, ingress og innholdsfelt.
  • Feil ved rettighetstildeling til System: everyone er rettet.
  • Utskrift av liste med alle objektidentifikatorer (uuid-er) i en mappe er mulig.
  • Kommentarer viser nå brukerens institusjonstilhørighet.
  • Muligheter for friteksttagging av objekter i fanen Avansert.
  • Institusjonsblogg som viser alle blogger som er publisert innenfor en gitt institusjon.
  • Direkte tilgang til bloggfunksjonalitet i personlig panel.
  • Mulighet for å forhåndsdefinere rettigheter i f.eks. lenker i dokumenter.
  • Layoutmessig korrigering av wysiwyg-editoren i Internet Explorer < 9.
  • Muligheter for direkte visning av tidslogg fra valget "Mine studenter".
  • En rekke forbedringer i nettstedet for innplasseringstester (CEFR).
  You must be logged in to read or post comments
Showing 136-140 of 140
First Previous

Login