Systemet blir oppdatert tirsdag 18. juni fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Tajik/Tybring-Gjedde: Kva er norsk kultur? (stortingsdebatt).pdf

Spinner

Login