Quiz – drama

Velg riktig altnerativ

  1. Ordet drama betyr

  2. Den første filmen ble vist så tidlig som

  3. Dionysos var guden for

  4. Tragedien og komedien er teaterformer som er

  5. Dramaforfatterens forklaringer til hvordan skuespillerne skal bevege seg på scenen og hvordan scenen skal se ut kalles

  6. Et skuespill deles ofte inn i flere hoveddeler. Hver av disse kalles for

  7. Innledningen i et tradisjonelt skuespill kalles

  8. Hovedhandlingen i et tradisjonelt skuespill kalles

  9. Subjektivt kamera er når vi opplever handlingen sett fra

  10. Anslaget er navnet på

Spinner

Login