Quiz – skriving

Velg riktig altnerativ

 1. Vanlige begreper når vi analyserer lyrikk er

 2. Med episke tekster mener vi

 3. Når vi skal undersøke formen i skjønnlitterære tekster, ser vi etter

 4. Analyse og tolkning av bilder innebærer at

 5. Artikkelen skal ha

 6. Kåseriet skal ha

 7. Et typisk essay

 8. Kortsvaret er en tekst som

 9. Riktig kildebruk

 10. Riktig føring er å

 11. Når du søker informasjon på Internett, er det viktig å

Spinner

Login