Argumenter! – les og skriv

S2 Argumenter_s.jpg

Velg en av disse oppgavene:

  1. Les artikkelen «Likekjønnede par som adoptivforeldre» på Wikipedia. Skriv en argumenterende tekst om dette emnet. Lag din egen overskrift.
  2. Les artikkelen «Stemmerett for 16-åringer» (Barneombudet.no) og skriv en argumenterende tekst der du presenterer ditt syn på saken. Lag din egen overskrift.
Spinner

Login