4. Determinativet eigen

Nynorsk – drilloppgaver – Pronomen og determinativ

4. Determinativet eigen

Determinativet eigen blir bøygd som annan, nokon og ingen i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. I fleirtal brukar vi forma eigne. Følg eksempelet frå førre oppgåve og set inn rett bøyingsform.

Spinner

Login