I dette kapitlet skal du lære ...

  • hva sammensatte tekster er, og hvordan du kan tolke dem når det gjelder innhold, form og formål
  • hva som kjennetegner tekster på skjerm
  • hva universell utforming er
  • om hvordan retoriske virkemidler og retoriske appellformer blir brukt i reklame
  • om hvordan sosiale medier er eksempel på sammensatte tekster
Spinner

Login