I dette kapitlet skal du lære ...

  • om hva som kjennetegner novellesjangeren
  • om synsvinkel som litterært virkemiddel
  • å skrive noveller selv
  • om hva som kjennetegner eventyr, sagn og myter
  • om hva som kjennetegner lyrikk
  • om bruke av språklige bilder
  • å skrive dikt selv
  • om de to dramatiske sjangrene drama og film
Spinner

Login