Bruk begrepene! Kairos og aptum

S3_3 Bruk begrepene_s.jpg

Hvordan bruker vi de retoriske begrepene? Her finner du eksempler.

Kairos

Kairos er situasjonen teksten ble til i. Er «timingen» for annonsen god? Velger avsenderen «rett ord til rett tid?».

Eksempler:

  • Gilde har åpenbart vurdert kairos godt. Juleforberedelsene er i gang denne siste høstmåneden, og i tillegg er det fotballcup.
  • Tekstens kairos er tydelig. Våren er tida for opprydding og søppeltømming, og Syklus ønsker å utnytte dette.
  • Når det gjelder kairos for denne teksten, kan vi forstå det på forskjellige måter.

Aptum

Har avsenderen valgt riktige virkemidler? Er oppbygningen og innholdet hensiktsmessig eller passende i forhold til målgruppa? Dette kaller vi aptum.

Eksempler:

  • Målet er å få menn til å kjøpe wienerpølser fordi dette er lettvinn førjulsmat. Slik sett oppfyller annonsen kravene til aptum. Den spiller på stereotypier og de gode følelsene vi har for jula.
  • Med den sterke patosappellen møter annonsen kravet til aptum på en vellykket måte. Vi kan regne med at poenget med «Jenteloven» treffer et norsk publikum som er opptatt av kvinners og barns rettigheter.
Spinner

Login