2. Adjektiv: -en, -e eller -ent?

Nynorsk – drilloppgaver – Adjektiv

2. -en, -e eller –ent?

Fyll ut med rett form av adjektiva i parentes


Huset sto (open).

Barnet var svært (liten) ved fødselen.

Svaret var så (galen) som det kunne bli.

Blikket var (vaken) til det siste.

Det nyfødde barnet var (naken).

(galen) kan det då ikkje vere!

Etter lange debattar sto spørsmålet framleis (open).

Eit (open) vindauge avslørte fluktruta.

Rommet sto (naken) igjen då alt var bore ut.

Vakta heldt eit (vaken) auge med alt som skjedde.

Spinner

Login