Genitiv

Nynorsk – drilloppgaver – Genitiv

Genitiv

Under ser du s-genitiv brukt på ein feilaktig måte i nynorsk. Bruk preposisjonane til, frå, , ved eller i for å gjera setningane korrekte:

Spinner

Login