I dette kapitlet skal du lære ...

  • om hva som kjennetegner ulie talemålsvarianter i Norge
  • at hvordan vi snakker henger sammen med hvilken bakgrunn vi har geografisk, sosialt og etnisk
  • om ulike faktorer som påvirker språket vårt og som gjør at måten vi snakker på endrer seg hele tiden
Spinner

Login