I dette kapitlet skal du lære ...

  • hvordan du kan bruke retoriske begreper til å forklare argumentasjonen i andres tekster
  • hvordan du selv kan skrive argumenterende tekster
  • teknikker for å vurdere og forbedre tekstene dine
  • å finne og bruke digitale kilder i arbeidet ditt
  • om personvern og opphavsrett
Spinner

Login