I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke strategier for å lese, lære og huske bedre
  • å utvikle gode lesevaner
  • å skrive for å lære
  • å bruke digitale verktøy på en måte som støtter læring
Spinner

Login