I dette kapitlet skal du lære ...

  • at språk og identitet henger nøye sammen
  • at hvordan vi uttrykker oss, er avhengig av alder, yrke, sosiale sammenhenger eller hvilket medium vi uttrykker oss i
  • at komplisert språk kan være et demokratisk problem
Spinner

Login