Quiz – adaptasjon

Velg riktig altnerativ

  1. Hvor stor andel av norske spillefilmer er basert på ei bok?

  2. Den delen av en skjønnlitterær tekst som egner seg best på film, er den som inneholder

  3. Med dramaturgi mener vi

  4. Anslaget i en film er viktig fordi

  5. Med subjektivt kamera mener vi

Spinner

Login