I dette kapitlet skal du lære ...

  • noen viktige kjennetegn ved norrønt språk, både når det gjelder uttale og grammatikk
  • om hvordan det norske språket har utviklet seg fra norrøn tid fram til i dag
  • om språkdebatten i 1830-årene og hvordan denne var viktig for nasjonsbyggingen i Norge
  • om hvordan det norske språket og målformene våre har vært gjenstand for politisk og kulturell debatt helt siden 1830-årene
  • å se den norske språkhistorien i et internasjonalt perspektiv, og å forstå hvordan internasjonale forhold påvirker utviklingen av språket vårt
Spinner

Login