Partilederdebatt – se og diskuter


Oppgaver:

  1. Dubbing!

    Se på partilederdebatten uten lyd. Hva slags kroppsspråk har hver enkelt? Åpent, defensivt, aggressivt – ser de triste, glade, sinte ut? Eller ser de ut som de kjeder seg? Er de oppmerksomme? Hva kommuniserer hver enkelt av dem når du ikke hører hva de sier?

  2. Hvilke eksempler på etos, patos og logos kan du finne i hver av appellene?

    Se på appellene i grupper på tre. En person ser etter etos, en etter patos og en etter logos. Forklar og vis for hverandre hvor mye eller lite dere finner av hver appellform, og begrunn for medlemmene på gruppa hvorfor det er slik. Del i klassen.

  3. Partilederdebatt

    I grupper på 4-6: Gå inn på partienes respektive sider og velg to store politiske saker som er aktuelle for tiden. Lag deretter et rollespill som skal fremføres for resten av klassen hvor dere bruker debattregler og forsøker å argumentere med samme ordbruk som partilederne i debatten. Læreren deres kan moderere og klassen kan gi tilbakemeldinger på graden av vellykkethet.

Spinner

Login