Quiz – Litteraturen fra 1850 til 1900

Velg riktig altnerativ

 1. De to viktigste samfunnsklassene i siste halvdel av 1800-tallet var

 2. Charles Darwin kom med nye tanker og ideer om

 3. Karl Marx kom med nye tanker og ideer om

 4. John Stuart Mill kom med nye tanker og ideer om

 5. Typisk for litteraturen i brytningstida mellom romantikk og realisme er at den ofte

 6. Georg Brandes var en dansk litteraturkritiker som

 7. Ibsens stykke Gengangere handler om

 8. Realistenes menneskesyn går ut på at

 9. Naturalistenes menneskesyn går ut på at

 10. Amalie Skram ble kritisert av mange for å skrive åpent om

 11. De tidlige modernistene begynte å

 12. De tidlige modernistene skrev om temaer som

 13. Hamsun gikk til angrep på de store realistene som Ibsen og Bjørnson fordi han mente de

 14. Hamsun selv var opptatt av å skildre

Spinner

Login