I dette kapitlet skal du lære ...

  • hva globalisering er
  • hva kulturmøter og kulturkonflikter er, og hvordan disse preger samtidslitteraturen vår
Spinner

Login