«Kjære skattefinansierte, homofobe prester» – les og skriv

S3 2_Homofilt par_ArrowStudio_shutterstock_35189614.jpg

Les innlegget av Jakob Sem Aasmundsen fra aftenposten.no (Si;D 15. april 2016).

Førlesning: Hvilken sak handler leserinnlegget om? Slå gjerne opp på nettet for å finne ut mer.

Spørsmål

  1. Forklar uttrykket «homo-reservasjonsrett» med egne ord. Bruk eksempler fra teksten for å vise hva som menes.
  2. Hva er artikkelforfatterens formål med teksten? Formuler hovedsynspunktet med 2-3 setninger.
  3. Hva mener Amundsen med disse sammenlikningene: «… bytt dette ut med at ekteskapet ikke skal være mellom svart og hvit, slik som i Sør-Afrika under apartheid. Eller mellom jøder og ikke-jøder, som i Hitler-Tyskland under andre verdenskrig.»
  4. Er det saklige sammenlikninger? Begrunn.

Oppgaver

  1. Hva gjør dette til et typisk debattinnlegg? Pek på sentrale virkemidler.
  2. Lag en tabell med to kolonner, en for «logos» og en for «patos». Finn eksempler på begge og sett inn i tabellen. Er det brukt mest patos eller logos? Diskuter med en medelev etterpå og forklar for hverandre hvordan dere har tenkt.
  3. Skriv ditt eget leserinnlegg om saken. 
Spinner

Login