I dette kapitlet skal du lære ...

  • de viktigste grammatiske kjennetegnene ved norsk
  • hvordan norsk skiller seg fra andre språk grammatisk
Spinner

Login