Med læringsinnhold

Portfolio kan allerede fra første dag leveres med et omfattende faglig innhold.

I første omgang dreier dette seg f.eks. om Grieg Multimedias omfattende innholdsdatabase, nye ressurser for minoritetsspråklige fra Min vei, nye fag for skoleverket, som "Restaurant- og matfag" (fra skolestart 2007) i samarbeid med Fagbokforlaget, "Båtførerprøven på nett" og "Autolangues" i samarbeid med Folkeuniversitetet. Slike læringsressurser utgjør et godt grunnlag for videre utvikling av nye virtuelle læringsmiljøer.

laeringsobjekter.jpgEtter hvert som Portfolio tas i bruk av stadig flere aktører, forventer vi at læringsobjektene som produseres gjøres tilgjengelig for stadig flere. En lærer i Finnmark kan gi en kollega i Rogaland tilgang til enkeltobjekter. Denne læreren kan i sin tur, dersom vedkommende er gitt tilgang til det, videreformidle disse læringsobjektene til sine elever. Et forlag kan produsere komplette læremidler og selge tilgang til disse til enkeltbrukere eller grupper av brukere osv.

Fordi Portfolio også er tilrettelagt for at alle objekter kan merkes med "Learning Object Metadata" (LOM), vil det være mulig å gjenfinne og gjenbruke objekter på en enkel måte. LOM innebærer at objektene kan merkes med fagtilhørighet, emne, læreplanmål osv. Dersom produsenten har kommersielle interesser, kan også enkeltobjekter merkes med metadata som angir lisensiering og pris.

Det er selvsagt ikke like aktuelt for en elev eller lærer som for et forlag å kreve betaling for tilgang til egne objekter, men i utgangspunktet er alle som publiserer i Portfolio likestilt. Dette kan åpne for helt nye måter å dele produkter og å samhandle på.

Login