New Kid on the Blog?

Begrepet "blogg" er en forenkling, eller forvanskning om man vil, av ordet "weblog". Her finner du en liten innføring i begrepet "blogging".

Vi regner med at bloggsjangeren i realiteten har eksistert siden internettets begynnelse, men etter at Pitas i juli 1999 slapp det første "free build your own blog web tool", har det tatt av, og flere andre leverandører har kommet etter. Begrepet "blog" oppsto i begynnelsen av 1999 og ble først benyttet av Peter Merholz.

Sjangeren er, etter vår skjønn, svært velegnet i læringsprosesser, og de siste årene er blogging også oppdaget av pedagogiske miljøer. Oppbyggingen med enkel publisering av oppslag og muligheten for å kommentere den enkelte artikkel, passer godt til prosessorientert skriving, prosjektarbeid og andre skriftlige arbeider.

I det følgende lister vi opp noen nettsteder som kan benyttes til blogging og/eller nettsteder hvor sjangeren blir omtalt:

Portfolio er, så vidt vi vet, det eneste Learning Content Managment System (LCMS) som tilbyr bloggligendne funksjonalitet i forbindelse medl alle artikler. Dette skyldes at vi oppfatter denne sjangeren som særlig hensiktsmessig i læringsarbeidet.

Til forskjell fra de fleste bloggverktøy tilbyr Portfolio flere alternativer for publisering. Dette kan gjøres fordi bloggen i Portfolio er del av et læringsmiljø der deltakerne er identifsert via pålogging. Deltakerne kan velge å publisere artikler og kommentarer til disse både eksternt (offentlig publisering), for alle påloggede deltakere, for bestemte grupper av påloggede deltakere, bare for veiledere og som private notater (det siste kan også fungere som kladd).

RSS-feeds: automatisk oppdatering av DIN blogg

En viktig funksjonalitet i blogg-miljøene er såkalte RSS-feeds. Forkortelsen RSS betød i sin tid "Rich Site Sumary" og har også vært tolket som "Really Simple Syndication". Den allmenne forståelsen av akronymet er nå "RDF Site Sumary".

Kort fortalt dreier det seg om et format for å utveksle informasjon mellom nettsteder. Dette kan være i form av "newsfeeds" (overskrifter og lenker til nyheter) som aviser eller andre typer nettsteder leverer. RSS-formatet er standardisert og basert på XML. Poenget er at en rekke nettsteder verden rundt oppdaterer sine XML-filer, som legges ut på en konstant adresse med hyppige mellomrom. Slike filer kan man hente inn i en RSS-aggregator, som så viser innholdet som en såkalt "newsfeed".

I blogg-miljøene benyttes RSS/RDF/Atom for å overvåke andre bloggeres nettsteder. Man kan dermed abonnere på sist oppdaterte overskrifter og samle disse på en nettside. Dermed slipper man å surfe daglig innom en rekke nettsteder for å sjekke om de er oppdatert - det holder å sjekke samlingen og skumme gjennom overskriftene.

Slike "newsfeeds" kan legges inn i dine artikler i Portfolio. På den måten kan du automatisk overvåke andre nettsteder fordi RSS-kilden oppdateres når endringer er gjort hos opphavsmannen. I tillegg til å kunne abonnere på RSS-feeds fra hele verden, kan du selvsagt også abonnere på RSS-feeds fra dine medelever og veiledere.

Spennede utvidelser av tekstbasert RSS er såkalt "podcasting" og "vidcasting". Portfolio er forberedt også for dette, slik at verktøyet kan benyttes som podcaster og vidcaster.

Login