Å skrive for et større publikum

Å skrive for læreren kan være nyttig, men det ligger mer motivasjon i å skrive for et større publikum. Fordi Portfolio tilrettelegges for utstrakt bruk av "blogg-sjangeren", økes motivasjonen ytterligere fordi flere kan gi tilbakemeldinger til forfatteren.

Blogg er en sjanger som åpner for spennende pedagogikk og interessante samarbeidsmuligheter.

globus.jpgAlle deltakere i læringsmiljøet kan kommentere hverandres artikler i det integrerte bloggsystemet, og gjennom dette inspirere hverandre. I Portfolio har alle brukere mulighet for å begrense publisering av sine bloggartikler til enkeltdeltakere eller grupper - eller til å publisere dem offentlig.

En artikkel produsert i Portfolio kan publiseres både med og uten kommentartillatelser. Eieren av artikkelen kan også gi slike tillatelser til en begrenset brukergruppe, f.eks. medelever eller en lærer. Kommentatoren kan på sin side velge å gi en kommentar som bare er tilgjengelig for forfatteren selv. Dermed kan også en lærer å gi indivduelle kommentarer direkte til eleven, uten at de er synlige for andre.

En viktig del av blogg-miljøet er muligheten for å holde oversikt over et stort antall bloggere ved hjelp av RSS/RDF og/eller ATOM. Dette er en enkel måte å få oversikt over hva som rører seg hos de ulike produsentene (les medelever). Ved hjelp av nyhetslesere kan man også holde seg informert om hva som produseres av en enkeltdeltaker, uten å måtte logge seg på systemet. Dersom man ikke er pålogget, får man riktignok bare se hva som er gjort tilgjengelig for brukergruppen "everyone", men elevene kan eksempelvis kunne gi sine foresatte tilgang til RSS-feeds som inneholder nødvendige innloggingskoder, slik at de også kan følge med i arbeider som ikke alle skal ha tilgang til.

Login