Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Portfolio-nettsteder

Fagbokforlagets nettressurser på Portfolio-plattformen

Oppdatert 10.01.13
Totalt: 64 nettsteder

Ressursene presenteres med rammeverk tilpasset formålet
(spes=spesialmal, 1=standardmal 1, 2=standardmal 2)


Allmennfag  
Kosmos 1 Gratis
Politikk og menneskerettigheter 2 Gratis/Selvregistrering
Sosiologi og sosialantropologi 1 Gratis/Selvregistrering
Spektrum 2 Gratis/Selvregistrering
Annet
Lærerrom 2  
Portfolio blogg 2 Gratis
Arabisk
Arabisk fremmedspråk 1   Lanseres 2013
Arabisk morsmål spes  
 
Engelsk  
Crossroads 1 Gratis
First choice spes Gratis
Mind the gap 1  
Fransk
Ouverture 1 Gratis
Høyere utdanning
Eierne, styrene og ledelsen 1 Gratis
Finansiell økonomi 1 Gratis
Hvordan organisasjoner fungerer 2 Gratis
Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet 1 Gratis
Makroøkonomi 2 Gratis
Mikroøkonomi 2 Gratis
Pediatri og pediatrisk sykepleie 1 Gratis/Selvregistrering
Prosjektanalyse 1 Gratis
Psykologi i organisasjon og ledelse 2 Gratis
Samfunnsfarmasi 1 Gratis
Norsk - allmennfag
Dyre sekund spes Gratis
Fra saga til CD 1 Gratis
Min time 1 Gratis
Saganett spes
 
Norsk - bokmål, nynorsk - Engelsk  
DrillPro spes  
 
Norsk - generelt  
DrillPro rettskrivingskurs spes  
Førtester til norsk rettskrivingskurs og touch 2 Gratis/Selvregistrering
Ordrett 1 Gratis/Selvregistrering
Norsk - grunnskole
Elle Melle - bokmål spes Gratis
Elle Melle - nynorsk spes Gratis
Lesedilla - bokmål spes  
Lesedilla - nynorsk spes  
 
Norsk som andrespråk  
Håndbok i grammatikk og språkbruk 1 Gratis/Selvregistrering
Med tusen ord 1 Gratis
Min vei spes  
Mot målet spes  
Mot målet - CampusOnline spes  
Mot målet - Demo spes Gratis
Norsk nå! 1 Gratis
Norskkurs høyere nivå spes
Veien inn - Demo 1 Gratis
Klar, ferdig, norsk! - Bokmål spes  
Klar, ferdig, norsk! - Nynorsk spes  
Div. FBF-kurs 1  
Polsk fremmedspråk
Polsk fremmedspråk 1   Lanseres 2013
Samfunnskunnskap for voksne innvandrere
50 timer samfunnskunnskap spes  
Tidsskrift
Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) 1  
Tidsskrift for velferdsforskning 1  
Urdu morsmål
Urdu Gulistan 1-4 spes  
 
Yrkesfag  
Bilskadefagene 1   Lanseres 2013
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 2 Gratis/Selvregistrering
Farmakologi 1 Gratis
Feierfaget 1 Gratis/Selvregistrering
Reiseliv og språk – Bokmål 1 Gratis/Selvregistrering
Reiseliv og språk – Nynorsk 1 Gratis/Selvregistrering
Restaurant- og matfag - Vg1 1  
Restaurant- og matfag - Vg2 1  
Restaurant- og matfag - Vg3 1  
Service og samferdsel - Vg3 1   Lanseres august 2013
Teknisk tegning og dokumentasjon spes  
Transport og logistikk 1  
Trykking i den digitale tidsalder 1  

Login