Tenk om...

  • globus1.jpgnettet kunne brukes mer til læring og mindre til administrasjon
  • alle læringsressurser var pedagogisk tilrettelagt
  • læringsmiljøet var fullstendig intuitivt i bruk
  • deltakere enkelt kunne produsere alle typer dokumenter og digitale objekter
  • mer enn tretti ulike oppgavetyper var tilgjengelig for alle som ville lage egne, interaktive oppgaver
  • deltakerne selv kunne tildele lese- og redigeringsadgang til sine objekter
  • alle deltakere kunne samarbeide om prosjekter, med direkte tilgang til felles arbeidsdokumenter og læringsressurser
  • en rekke effektive kommunikasjonsverktøy var lett tilgjengelig
  • verktøyet var spesielt utviklet for mappevurderingsformål
  • alle læringsressurser var tilgjengelig når som helst og hvor som helst
  • læringsomgivelsene var spesielt godt tilrettelagt også for funksjonshemmede brukere

portfolio.no

nyutviklet læringsarena og produksjonsverktøy

Login