Tenk om...

 • globus1.jpgnettet kunne brukes mer til læring og mindre til administrasjon
 • alle læringsressurser var pedagogisk tilrettelagt
 • læringsmiljøet var fullstendig intuitivt i bruk
 • deltakere enkelt kunne produsere alle typer dokumenter og digitale objekter
 • mer enn tretti ulike oppgavetyper var tilgjengelig for alle som ville lage egne, interaktive oppgaver
 • deltakerne selv kunne tildele lese- og redigeringsadgang til sine objekter
 • alle deltakere kunne samarbeide om prosjekter, med direkte tilgang til felles arbeidsdokumenter og læringsressurser
 • en rekke effektive kommunikasjonsverktøy var lett tilgjengelig
 • verktøyet var spesielt utviklet for mappevurderingsformål
 • alle læringsressurser var tilgjengelig når som helst og hvor som helst
 • læringsomgivelsene var spesielt godt tilrettelagt også for funksjonshemmede brukere

portfolio.no

nyutviklet læringsarena og produksjonsverktøy

Login