Pris reinsdyrkjøtt

verktoykasse2.jpg 

reinsdyrkjott.jpg

Stikkord:
Sikkerhetsillusjon – del 10.7.3, side 494

Kommentar:
I denne annonsen divideres et sikkert tall (1 799 kroner) med et usikkert tall (ca. 15 kilo). Siden butikken i slike tilfeller er pålagt å vise kiloprisen, er denne beregnet til 119,93 kroner. En komisk påminnelse om sikkerhetsillusjonen blir det når «ca.» settes foran denne prisen.

Spinner

Login