Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Mikroøkonomi

Anders Dedekam jr.

På disse sidene finner du ressurser til og informasjon om boken Mikroøkonomi av Anders Dedekam jr.

Denne boken gir en elementær innføring i mikroøkonomi. Den legger vekt på å fremstille økonomiske resonnementer og å gi økonomisk forståelse ved å kombinere en grafisk fremstilling med algebra der det ikke fører oss på avveier.

Boken går særlig grundig inn på hvordan myndighetene kan påvirke markedet der det ikke virker slik man ønsker. Derfor er også kollektive goder behandlet. Forfatteren legger dessuten vekt på å formidle stoffet på en uhøytidelig og humoristisk måte uten at det går ut over det pedagogiske.

Boken er også tilpasset boken Makroøkonomi av samme forfatter, og de to bøkene kan sees på som ett læreverk i samfunnsøkonomi.

Anders Dedekam jr. (f. 1940) er professor i samfunnsøkonomi ved Høyskolen i Molde, hvor han var rektor fra 1993 og ut 1999. Han har embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo (1968) og Ph.D. i Regional Science fra Cornell University, NY, USA (1977). Han har undervist i samfunnsøkonomi i Molde siden 1971 og har tidligere skrevet lærebøker i makroøkonomi og regionaløkonomi. Han elsker kunst og har hus i Frankrike.


Login