Hva betyr ordet?

Hvilket ord og hvilken forklaring hører sammen?
Ordene er hentet fra kapittel 9: «Vennskap» i Leseboka 4.

Spinner

Login