Næringslivsøkonomi 2 - Digital arbeidsbok

Naeringslivsokonomi2_Forelopig UTG_BM_HI.jpgNB: Det kreves ingen pålogging!

Den digitale arbeidsboka i Næringslivsøkonomi 2 vil bli utviklet fortløpende i skoleåret 2007/08. Den vil være ferdig til skoleåret 2008/09. Brukerne av læreverket vårt vil få gratis tilgang til deler av den digitale arbeidsboka. Ved skolestart har vi lagt ut elevfiler til løsning av oppgavene i kapitlene 2, 3 og 4. Elevfilene er utviklet i Microsoft Excel.

Login